Shomei Tomatsu

Shomei Tomatsu

#Photographe #Incontournable